Aktualizacja strony.


Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy tel. 071 314 02 36
e-dziennik https://uonetplus.vulcan.net.pl/olesnicapowiatolesnicki