Kadra Pedagogiczna

L.p.

Nazwisko i Imię

 Stanowisko
1.

 Dorobiała Agnieszka

 Dyrektor szkoły

2.

 Biegasik Kamila

 Z-ca Dyrektora szkoły

3.

 Ks. Augustyn Andrzej

 Nauczyciel religii

4.  Bielawska Barbara

 Zajęcia rewalidacyjne

5.  Bieńczyk Marta

 Nauczyciel wspomagający

6.

 Bińczak Grzegorz

 Nauczyciel religii, geografii i edukacji dla bezpieczeństwa

7.

 Brzęk Iwona

 Nauczyciel plastyki

8.

 Borecka Beata

 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

9.

 Bujwid Urszula

 Nauczyciel religii i techniki

10.

 Cieślińska Agata

 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

11.

 Czekaj Monika

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

12.

 Defratyka Aleksandra

 Nauczyciel świetlicy

13.  Duda Marta

 Nauczyciel wspomagający

14.

 Grondowa Agnieszka

 Nauczyciel języka polskiego

15.  Hrehorowicz Ewa

 Nauczyciel języka angielskiego

16.

 Janowska Katarzyna

 Nauczyciel biologii

17.

 Kembłowska Ewelina

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

18.

 Knysak Monika

 Nauczyciel przyrody

19.  Kowalczyk Piotrr

 Nauczyciel wpomagający

20.

 Kula Bożena

 Nauczyciel historii i WOS, bibliotekarz

21.

 Lasota Katarzyna

 Nauczyciel języka niemieckiego

22.

 Lemiech Dorota

 Nauczyciel matematyki

23.

 Morzyk Małgorzata

 Logopeda

24.

 Palińska Grażyna

 Nauczyciel języka polskiego

25.  Rejek Izabela

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

26.

 Rybska- Korzępa Monika

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

27.

 Sadowska Urszula

 Pedagog / psycholog szkolny

28.

 Skorek – Hejninger Marta

 Nauczyciel wychowania fizycznego

29.

 Słupek - Borcz  Justyna

 Nauczyciel języka angielskiego   

30.

 Smerd Bernadetta

 Nauczyciel informatyki

31.  Strycharczyk Agata

 Nauczyciel chemii

32.

 Szopiany Paulina

 Nauczyciel fizyki

33.

 Śliwińska Monika

 Nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

34.

 Waliszek Aleksandra

 Nauczyciel matematyki

35.

 Włuczkowska Ewa

 Nauczyciel muzyki

36.

 Wnęk Magdalena

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

37.

 Wojtowicz Anna

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

38.

 Zamorska Izabela

 Nauczyciel wychowania fizycznego, techniki i WDŻ

Wyświetlony 3760 razy

O Nas

Typ podmiotu: Szkoła Podstawowa

Miejsce w strukturze: samodzielna

Numer RSPO: 18765

Numer REGON: 001181914

Rozpoczęcie działalności: 1994-12-02

Deklaracja_dostępności_SPGO

Dyrektor: Agnieszka Dorobiała

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szczegółowe Informacje.

Skontaktuj się z nami

Adres: Wileńska 32a, 56-400 Oleśnica

Telefon: 71 314 02 36

E-mail: spolesnica@olesnica.wroc.pl

WWW: www.spgminyolesnica.pl

Search